Rijswijkers kunnen vanmiddag Hulphond Nederland helpen

Fleur en Daniëlle staan vanmiddag bij Albert Heijn in de Kerklaan om donateurs te werven voor Hulphond Nederland. Ze staan er tot vier uur vanmiddag. En als donateur krijg je een leuke knuffelhond. Stichting Hulphond Nederland helpt al dertig jaar mensen met een lichamelijke of geestelijke zorgvraag door de inzet van een hulphond. Een hulphond voorkomt isolement en biedt nieuw perspectief.

De hulphonden worden zo breed mogelijk opgeleid door deskundige trainers. Zij zijn in staat de hulphond tot wel zeventig verschillende vaardigheden aan te leren. Hulphond Nederland vindt dat er geen financiële drempels mogen bestaan voor de aanvragers van een hulphond. Hulphonden stellen ze voor hen dan ook tegen zo min mogelijke kosten ter beschikking. De gelden voor de opleiding en inzet van de hulphonden worden bijeengebracht door donateurs, zakelijke sponsoren, serviceclubs en zorgverzekeraars, en komen uit giften, nalatenschappen en collectes.