RijswijkBuiten is koploper op het gebied van energieneutraal bouwen

logo-rijswijkbuiten Pas in 2020 is het wettelijk verplicht woningen zo te bouwen dat ze nauwelijks energie verbruiken. RijswijkBuiten heeft een primeur. Daar wordt van het begin af aan op deze manier gebouwd.
Dit derde deel in een serie artikelen over RijswijkBuiten gaat over het energiebeleid in de nieuwe woonwijk.

 

In het Bouwbesluit van 2012, het overheidsdocument met voorschriften omtrent onder meer bouwen en verbouwen, staat dat vanaf 2020 uitsluitend energieneutrale huizen mogen worden gebouwd. Vanaf dat moment moeten maatregelen worden genomen zoals gevelisolatie en het gebruik van energiezuinige installaties. Zulke technieken bestaan al, doch worden vooralsnog niet op grote schaal toegepast.

Behalve dan in RijswijkBuiten. Energiezuinigheid is daar het parool. Het programmabureau RijswijkBuiten en aannemer Dura Vermeer willen dat de complete wijk energieneutraal wordt. Dit streven vereist enige uitleg. In vaktermen wordt het energieverbruik van een woning uitgedrukt in een EnergiePrestatieCoëfficiënt (EPC). Dat wil zeggen dat de energierekening van een huis met bijvoorbeeld een EPC van 0,4 uiterst laag is. In RijswijkBuiten is het EPC van de huizen nog lager, te weten 0,0 en dus energieneutraal.

 Om dat mogelijk te maken is een ambitieus programma ontwikkeld. Zo worden in RijswijkBuiten warmtepompen gebruikt die warmte uit de bodemhalen en ventilatiesystemen die reageren op de aanwezigheid van mensen in een ruimte. Andere energiebesparende maatregelen bestaan uit het gebruik van drielaagsglas en zonnepanelen. Het gaat daarbij telkens om technieken die hun waarde inmiddels hebben bewezen. “RijswijkBuiten is de eerste wijk in Nederland waar deze technologie op zo’n grote school wordt toegepast!”, benadrukt het programmabureau RijswijkBuiten.

Door het gebruik van deze moderne technologie kunnen energieoverschotten ontstaan die vervolgens weer aan de wijk ten goede komen. In feite kunnen bewoners als het ware elkaar energie gaan leveren. Dat betekent overigens niet dat de RijswijkBuitenaren zelf de overgebleven energie aan de man moeten brengen. Ze huren de installatie en de zonnepanelen van hun huis bij Energie Exploitatie RijswijkBuiten (EERB). Deze neemt onder meer de energiedistributie en het onderhoud van de apparatuur voor zijn rekening.

De duurzaamste wijk van Nederland
is straks
 een showroom van
energiebesparende maatregelen

Voor verwarming, koeling, ventilatie en warm water betalen de bewoners een vaste prijs. Slechts voor het gebruik van onder meer huishoudelijke apparatuur doen ze een beroep op openbare energievoorzieningen.

Het eerste grote succes op dit vlak boekte RijswijkBuiten in 2013. In de Tuinen van Sion werden toen vijf energieneutrale woningen opgeleverd. Door de huizen te voorzien van onder meer extra zonnepanelen en warmtepompen met gelijkstroompompen, lukte het een EPC van 0,0 te bereiken. Daarmee zijn de ambities voor RijswijkBuiten nog allerminst vervuld, zo blijkt uit informatie van het projectbureau RijswijkBuiten: “De duurzaamste wijk van Nederland is straks een grote showroom van moderne energiebesparende maatregelen.”

Mario Silvester

 

duurzaamhuis-klein