Rijswijk trots op sluiten lokaal sportakkoord

Wethouder Bjorn Lugthart heeft dinsdag 5 november het Lokaal Sportakkoord ondertekend namens de gemeente, Rijswijkse sportverenigingen en maatschappelijke organisaties. Het doel is Sporten met plezier voor iedereen.

Sportief, nu en in de toekomst
Het Lokaal Sportakkoord Rijswijk sluit aan bij het Nationaal Sportakkoord en heeft als doel dat iedereen plezier in sport en bewegen kan hebben. Nu en in de toekomst. Ongehinderd, in een veilige en gezonde omgeving. Een leven lang. Als sporter, vrijwilliger of partner.

Vijf ambities
Deze doelstelling is vertaald naar vijf ambities op het gebied van sport en bewegen: inclusief sporten en bewegen, duurzame sportinfrastructuur, vitale aanbieders, positieve sportcultuur en van jongs af aan vaardig in bewegen.

Uitvoering op lokaal niveau
De partijen hebben met elkaar afgesproken hoe ze deze vijf ambities binnen de gemeente willen bereiken. De aftrap van het Lokaal Sportakkoord vond eerder plaats tijdens de bijeenkomst Gezondheid en Sport begin september. Ruim 90 vertegenwoordigers van Rijswijkse sportverenigingen en maatschappelijke organisaties dachten mee over de bovengenoemde ambities uit het Sportakkoord. Deze zijn uitgewerkt in doelstellingen die passen bij de gemeente Rijswijk.

Veel enthousiasme om samen te werken
Wethouder Björn Lugthart is trots op het resultaat. “Het Sportakkoord is tot stand gekomen dankzij de betrokkenheid en inzet van vele partijen, van sportverenigingen tot maatschappelijke organisaties tot zorgaanbieders. Ik ben heel blij met de animo die er in Rijswijk is om samen te werken aan een goed sportklimaat voor iedereen. Samen maken we Rijswijk fitter, gezonder en vitaler!”