Rijswijk presenteert nieuwe college van wethouders

De fracties van BVR, GroenLinks, D66, VVD en PvdA hebben een akkoord bereikt voor een nieuwe coalitie voor Rijswijk. Vrijdag presenteerden zij het coalitieakkoord ‘Gezonde groei. Rijswijkse koers 2022-2026’.

Geslaagd proces volgens formateur
De fracties onderhandelden in de afgelopen weken onder leiding van formateur Martin Wörsdörfer over de keuzes die ze willen maken voor Rijswijk. Wörsdörfer kijkt terug op een geslaagd proces: “We hebben goed met elkaar om tafel gezeten en ik kan met recht zeggen dat alle partijen gemotiveerd en constructief hebben bijgedragen aan een gezamenlijk gedragen akkoord. Er ligt hiermee een stabiele basis waar het college de komende jaren op verder kan bouwen. Ik heb er alle vertrouwen in dat dit gaat lukken.“

Met het akkoord wil de coalitie het mooie en groene karakter van Rijswijk behouden én er voor zorgen dat Rijswijk verder kan groeien. Daarbij ligt het accent op een aantal thema’s die richting geven aan de ontwikkeling van de stad:

– Sociale kwaliteit van de stad
– Stadsontwikkeling
– Openbare ruimte en leefbaarheid
– Veiligheid en handhaving
– Bestuursstijl, identiteit en participatie

De coalitie wil ervoor zorgen dat Rijswijk een stad blijft waar je fijn kunt wonen, werken en verblijven en waar mensen zich graag inzetten voor hun stad. Waar de gemeente op haar beurt ruimte biedt aan bewonersinitiatieven en hen ondersteunt die hulp nodig hebben om mee te doen. Waar de stad mensen en initiatieven verbindt om ze groter, succesvoller of toegankelijker te maken.Rijswijk is ook een stad die groeit. Dat vraagt om oplossingen en maatregelen om de stad leefbaar, bereikbaar en toekomstbestendig te maken en houden. Oplossingen die passen binnen een gedegen, verantwoord financieel beleid. De coalitie wil dat samen met de stad doen; met de gemeenteraad, met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties, maar ook samen met de regio. Zichtbaarheid en benaderbaarheid zijn daarbij belangrijk, evenals oog voor de menselijke maat.

Wethouders

De partijen dragen de volgende kandidaat-wethouders voor:

Larissa Bentvelzen (Beter Voor Rijswijk) voor Sociaal Domein, Sport, Onderwijs en Dierenwelzijn

Mark Wit (GroenLinks) voor Energie(transitie), Openbare ruimte, Milieu en duurzaamheid, Volksgezondheid en Kunst en cultuur

Armand van de Laar (D66) voor Stadsontwikkeling, Mobiliteit, Grondzaken en Participatiebeleid

Werner van Damme (VVD) voor Financiën, Economische zaken, Voorkomen ondermijning, Bedrijfsvoering en Dienstverlening

Gijs van Malsen (PvdA) voor Wonen, Integratie, Emancipatie, Armoedebestrijding en Welzijn

Installatie
Larissa Bentvelzen (BVR), die het voortouw nam voor de coalitieonderhandelingen, kijkt uit naar de samenwerking: “We zijn trots op het akkoord dat we vandaag mogen aanbieden. Met veel enthousiasme gaan we de komende jaren aan de slag om samen verder te bouwen aan Rijswijk. We nodigen iedereen uit om mee te doen!” Op dinsdagavond 21 juni is het debat in de gemeenteraad over het coalitieakkoord en zullen de nieuwe wethouders geïnstalleerd worden.