Rijswijk laat geld liggen voor kinderen in armoede

Kinderen staan aan het begin van hun leven, die gun je een goede start. “Wat blijkt nu, de rijksbijdrage voor de bestrijding van armoede onder kinderen wordt niet helemaal gebruikt!”, zegt Wil van Nunen van de Pvda Rijswijk. Zij vraagt opheldering aan de wethouder en wil dat de raad mee kan praten over de koers voor het armoedebeleid in de komende jaren.

Gelijke kansen
Sinds 2017 krijgen gemeenten een bijdrage van het Rijk voor kinderen die in armoede opgroeien. In de volksmond worden dit de Klijnsma-gelden genoemd. Het geld is bedoeld om kinderen in armoede van 0-18 jaar te ondersteunen met voorzieningen in natura. Wil van Nunen: “De Rijswijkse PvdA wil dat alle kinderen in Rijswijk gelijke kansen hebben en vindt het belangrijk dat het geld, dat daarvoor beschikbaar is gesteld, ook op de juiste plek terecht komt”.

Raad meepraten over besteding in 2019
Nu blijkt dat Rijswijk in 2018 niet het gehele budget heeft ingezet voor het doel, waarvoor het geld is verstrekt. PvdA-fractie wil ook opheldering over de inzet van de bijna 275.000 euro die de gemeente heeft gekregen. Graag wil ze dat de Raad samen met de wethouder de koers voor het armoedebeleid in de komende jaren bespreekt.