Rijswijk krijgt een nieuwe school met Natuurrijk onderwijs

Door: Jesper Kros –

Er komt een nieuwe school in de Rijswijkse nieuwbouwwijk Pasgeld. Dat terwijl er is nog geen paal in de grond staat.  Maar er is al wel een website, flyers en een doordacht onderwijs- en opvang concept. Het gaat hier over Natuurrijk onderwijs & opvang van het scholenbestuur de Laurentius Stichting.

Eerst de omgeving verkennen
Sinds 2021 vindt het ministerie van onderwijs het een goed idee om ideeën voor een nieuwe school eerst bij ouders te polsen. Als er genoeg ouders zijn die enthousiast zijn, dan kan de nieuwe school er komen. Het gaat op dit moment dus alleen om de steunbetuiging, ouders kunnen nog steeds hun kinderen naar andere scholen sturen.

Van peuter tot puber onder één dak
Rijswijkse schooldirecteuren van de Laurentius Stichting hebben zich gebogen over de vraag: wat voor school hebben we in deze tijd nodig, waar moet het onderwijs aan voldoen? Wat als een paal boven het water staat, is dat de school zowel onderwijs als opvang biedt. Zo kun je van peuter, naar kleuter onder één dak uitgroeien tot puber; dezelfde gezichten, dezelfde verwachtingen, hetzelfde gebouw. Een minisamenleving die openstaat naar onze grote wereld. Om met elkaar te leren, om je weg en je geluk te vinden. Onderwijl worden ouders ontzorgd: desgewenst kunnen kinderen hun maaltijden op Natuurrijk nuttigen of naar hun sportclub worden gebracht.