Rijswijk in actie voor betere bereikbaarheid

De gemeente Rijswijk gaat zich de komende jaren inzetten voor een betere bereikbaarheid van Rijswijk. Het verkeer in de stad is drukker geworden en daar moet een oplossing voor komen, blijkt uit de resultaten van een enquête die is gehouden onder 660 inwoners. De belangrijkste knelpunten die werden genoemd zijn de drukte op de Prinses Beatrixlaan, het verkeer rondom de A4, niet goed afgestelde verkeerslichten, de toegangswegen naar Den Haag en Rijswijk, de Haagweg en hardrijdend verkeer. Daarbij werd gevraagd waar de gemeente de meeste aandacht aan moet besteden. Van de ondervraagden wil 37% procent meer en betere ruimte voor fietsen en 19% voor de auto.

Inwoners komen zelf met oplossingen
De gemeente wilde weten wat volgens bewoners goede oplossingen zouden zijn om de problemen aan te pakken. Als oplossingen werden een tunnel onder de Prinses Beatrixlaan, het handhaven op snelheid, beter afstemmen van verkeerslichten en betere doorstroming van verkeer genoemd. Ook zouden inwoners betere kwaliteit van de fietspaden en kortere wachttijd bij verkeerslichten willen. Uit de enquête blijkt verder dat er meer directe busverbindingen met gebieden buiten Rijswijk nodig zijn en wensen ze een betere overstap van bus en tram op de trein.

Actie is nodig
Dat er écht iets moet gebeuren in de steeds drukke wordende stad vindt ook Wethouder Mobiliteit Björn Lugthart: “Mobiliteit is een onderwerp dat sterk leeft in Rijswijk. Regelmatig spreken inwoners mij aan over problemen rond verkeerveiligheid, parkeercapaciteit en verkeersdoorstroming. Het zijn de gevolgen van de toenemende drukte op de weg,” aldus Björn aan Rijswijk.tv. “Dit komt door de groei van het aantal woningen, het aantal inwoners en de economie. Als we niets doen wordt het onleefbaar in Rijswijk. Actie is daarom nodig.”

Oplossingen bieden in samenwerking met bewoners
De uitkomsten van de enquête gaat de gemeente nu uitwerkingen in een Mobiliteitsvisie. Via bijeenkomsten hebben inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties meegedacht over oplossingen en maatregelen voor het verkeer en vervoer in Rijswijk. “De Mobiliteitsvisie wordt in het tweede kwartaal van 2021 vastgesteld,” aldus Björn Lugthart: “Dat doen we samen met de Rijswijkse inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties, omdat zij als geen ander weten wat er speelt en welke oplossingen nodig zijn.”