Rijswijk hangt regenboogvlag op Coming Out Day

Ieder jaar op 11 oktober is het nationale Coming Out Day. Ook de gemeente Rijswijk doet mee. Wethouder Johanna Besteman hijst om 11.00 uur de regenboogvlag op het Bogaardplein. Hierbij is het voltallig college aanwezig. Iedereen is van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn.

Iedereen mag zijn wie hij wil
Wethouder Johanna Besteman: “Wij hijsen 11 oktober de vlag om te laten zien dat Rijswijk een stad wil zijn waar plek is voor iedereen en waar niet wordt gediscrimineerd. We hopen dat onze bewoners zich ongeacht hun seksuele geaardheid, hun seksuele- of genderidentiteit, altijdonbelemmerd, veilig zichzelf kunnen zijn.”

Rijswijk kleurt met regenboogvlaggen
De gemeente Rijswijk heeft regenboogvlaggen beschikbaar gesteld aan Rijswijkse verenigingen en stichtingen voor de nationale Coming Out Day. Deze oproep is goed ontvangen en er zijn maar liefst 32 vlaggen verzonden. Zo zal het Rijswijks Jeugdtheater de vlag hijsen, meerdere lokale sportverenigingen, diverse scholen, KRSV Vredenburch, de bibliotheek, maar ook de scouts hijsen op 11 oktober de regenboogvlag.

Activiteit: Miniconferentie COC Haaglanden
Diverse gemeenten van de regio Haaglanden, waar Rijswijk zich bij heeft aangesloten, organiseren in samenwerking met COC Haaglanden een miniconferentie met als thema‘LHBTI-vriendelijk beleid’ binnen (zorg) instellingen die te maken hebben met Roze senioren. Meer informatie op de Facebookpagina van COC Haaglanden