Rijswijk geeft dierenwelzijn prioriteit

In de Forumbijeenkomst op dinsdagavond 21 maart wordt een aanzet gegeven voor een eigen Rijswijkse Nota Dierenwelzijn. Tot nu toe is Dierenwelzijn bij veel verschillende instanties ondergebracht. Beter voor Rijswijk raadslid Jessica van Batenburg heeft zich er voor ingespannen dat er een eind komt aan de versnippering.

Dierenwelzijn valt onder de wet Dieren, de Wet Natuurbescherming, de Boswet en de wet op de dierproeven. Door verschillende instanties zijn hier nota’s over geschreven. Straks is Dierenwelzijn gemeentelijk beleid.

Naast de uitvoering van de wettelijke taken, gaat het om het verbeteren van dierenwelzijn en vergroten van de bewustwording over dit onderwerp onder de Rijswijkers en binnen de gemeentelijke  organisatie.

In Rijswijk worden er ook aanbevelingen gegeven door de Dierenbescherming, het Streekdierentehuis Het Julialaantje, het Knaaghof; de Dierenambulance, kinderboerderij Het Akkertje, de dierenpolitie ten aanzien van de opsporing en de handhaving en de dienrenartsen wat betreft de medische zorg en het chippen van hingen en katten.

Van de zomer moet de Nota Dierenwelzijn worden aangeboden aan de gemeenteraad, de vaststelling gebeurt dan in de raad van september.