Rijswijk gaat onderzoek doen naar creatieve woonvormen

Rijswijk gaat onderzoeken of creatieve woonvormen een bijdrage kunnen leveren aan het oplossen van het gat in de woningmarkt. Tiny houses, flexwoningen, klushuizen en andere woonvormen verschijnen in verschillende steden. Deze woonvormen dragen voor starters, ouderen en alleenstaanden die nu moeite hebben om woningen te vinden bij aan een oplossing voor het gat in de woningmarkt.

Onderzoek goedgekeurd
De politieke beweging Wij. heeft gevraagd om een onderzoek. Danny van Dam van Wij.: “Rijswijk heeft een groot woningtekort. Als je doet wat je deed dan krijg je ook wat je kreeg. Je moet altijd kijken naar nieuwe vormen van wonen. Wethouder Besteman heeft toegezegd dat dit onderzoek er komt. In de gemeenteraad bleek een breed draagvlak voor dit soort woningen te zijn.”

Raad op bezoek
Raadsleden hebben eerder aandacht besteedt aan de steenvlinder. Hier zijn oude kantoorpanden opgedeeld in bouwkavels. Geïnteresseerden konden deze kopen en zelf als kluswoning tot hun droompaleis maken. Van Dam: “Ik hoop dat het onderzoek een bijdragen levert aan de Rijswijkers die geen passende woningen kunnen vinden. In de plaspoelpolder zouden bijvoorbeeld leegstaande panden om kunnen worden gebouwd tot kluswoningen. Ik denk dat er ruimte is voor dit soort projecten, er is genoeg leegstand. Je maakt dan gebruik van gebouwen die er al zijn. Hierdoor kan ook het groen omdat er geen natuur gebruikt hoeft te worden om te bouwen.”

Tussen wal en schip
Er zijn drie doelgroepen die nu tussen wal en schip vallen. Het zijn de starters, de ouderen en de mensen die net uit een echtscheiding komen. Die groep heeft moeite om een huis te vinden omdat deze groepen vaak te veel verdienen om in aanmerking te komen van sociale huur maar te weinig voor een koophuis. Hierdoor vallen ze terug op particulieren huur die vaak te hoog ligt zodat sparen voor een koopwoning in de toekomst onmogelijk wordt en doorstroom stagneert. Een huis particulier huren kost gemiddeld 1.150 euro. Dat is vaak weer te duur voor de genoemde groep.