Van Rijnweg wordt rustiger als fietsstraat

De bewoners van de Van Rijnweg hebben de laatste tijd steeds meer hinder van automobilisten die hun straat als doorgaande weg gebruiken. Terwijl de Van Rijnweg bedoeld is voor bestemmingsverkeer. Deze zomer is er een reconstructie van de Van Rijnweg. Het wordt een fietsstraat; auto’s zijn hier te gast. Maandag 16 juli beginnen de werkzaamheden, dinsdag 24 augustus is het klaar. Rijswijk Buiten is in deze periode niet via de Hoekpolder per auto bereikbaar.

In de vakantieperiode is er een stuk minder verkeer
De reconstructie van de Van Rijnweg, het gedeelte vanaf de Laan van Sion tot aan het fietspad ‘Zwethzone’, heeft plaats in de schoolvakantie. Vanuit veiligheidsoogpunt is voor deze bouwperiode gekozen, omdat er in de vakantieperiode een stuk minder verkeer van de Van Rijnweg gebruik maakt. De Van Rijnweg wordt in deze periode voor het doorgaande autoverkeer afgesloten. Het (brom)fietsverkeer zal worden omgeleid. In verband met de werkzaamheden worden de tijdelijke verkeersmaatregelen die door middel van bebording aangegeven. Vooruitlopend op de werkzaamheden zijn borden geplaatst om de werkzaamheden aan te kondigen.