Rijbewijskeuringen CBR via RegelZorg bij Welzijn Rijswijk

Bent u 75 jaar of ouder, ga je een groot rijbewijs halen of vernieuwen, of moet je om medische redenen een arts van het CBR bezoeken? Dan kan dit begin maart en begin april bij Welzijn Rijswijk.

Rijbewijskeuringen CBR in Rijswijk
Moet jij je medisch laten keuren voor je rijbewijs? Begin dan tijdig met de procedure. Het CBR raadt aan om hier vier maanden voor de einddatum van het rijbewijs mee te starten.

RegelZorg organiseert de medische keuringen voor inwoners. Automobilisten kunnen zich via Regelzorg Rijbewijskeuringen bij Stichting Welzijn Rijswijk op donderdag 2 maart en donderdag 6 april medisch laten keuren voor de verlenging van hun rijbewijs.

Voorbereiding
De eerste stap is het kopen en invullen van een Gezondheidsverklaring. Dat kan online via ‘Mijn CBR’, of fysiek via de Publieksbalie bij de gemeente of door er één te bestellen via RegelZorg. Een rapport oogarts kan je ook via RegelZorg laten invullen of door te bellen met RegelZorg (088 – 23 23 300).

De Gezondheidsverklaring vul je zelf in en stuur je op naar het CBR. Vervolgens antwoordt het CBR met een of meerdere verslagen die de keuringsarts moet invullen. Pas als het antwoord van het CBR is ontvangen, dan kan er een afspraak worden gemaakt voor de daadwerkelijke keuring.

Afspraak maken
Een afspraak voor het spreekuur maak je vervolgens via RegelZorg op regelzorg.nl of tijdens kantooruren via 088-23 23 300. Automobilisten van 75 jaar en ouder betalen € 55,00. Voor houders van rijbewijs C/D/E tot 75 jaar is de prijs € 70,00.