Richard Jongenotter (PLUS)  kanshebber titel

Bijna 200 Nederlandse ondernemers dingen mee naar de ZO²Z Award 2017-2018. Richard Jongenotter van de gelijknamige PLUS van de Prinses Irenelaan 330 uit Rijswijk is één van de kanshebbers op de titel “Beste zelfstandig supermarktondernemer van Nederland”. De wedstrijd voor de beste zichzelf onderscheidende zelfstandig supermarktondernemer is in volle gang.

Tijdens de competitie wordt de zelfstandig ondernemer getoetst op de elementen ondernemerschap, werkgeverschap, klanten, assortiment en innovatie. Belangrijke onderdelen in deze eerste fase van de wedstrijd zijn een medewerkerstevredenheidsonderzoek en een klanttevredenheidsonderzoek. De feedback van medewerkers en klanten helpen de ondernemer ook in de toekomst succesvol en onderscheidend te blijven.

Mede op basis van de uitkomsten van de tevredenheidsonderzoeken wordt er per provincie een provinciewinnaar gekozen. Deze provinciewinnaars worden op 24 maart bekendgemaakt. De uiteindelijke winnaar ontvangt op 10 mei de award tijdens de Dag van het Vakcentrum, het jaarlijks congres voor zelfstandig ondernemers en stakeholders in food en fast moving consumer goods. Vakcentrum De ZO²Z Award is een initiatief van het Vakcentrum, de onafhankelijke belangenbehartiger en bewezen partner van zelfstandig detaillisten in food en fast moving consumer goods. De competitie is bedoeld om de meerwaarde van zelfstandig ondernemers voor de Nederlandse economie te onderstrepen. De ZO²Z Award wordt iedere twee jaar uitgereikt aan de beste zelfstandig supermarktondernemer van Nederland.