PvdA-Rijswijk verbaasd over afwijzing extra prullenbakken

Rijswijks raadslid Jos Bolte van de PvdA stelt donderdag in de gemeenteraadsvergadering vragen over berichten dat de gemeente de aanvraag van een bewonersorganisatie voor extra prullenbakken in de wijk heeft afgewezen. “Dit omdat er in Rijswijk zo’n 1500 prullenbakken aanwezig zijn en de afspraken met Avalex een uitbreiding niet mogelijk zou maken”, zegt raadslid Bolte.

“Voor zover wij weten gebeurt het legen van de openbare prullenbakken in Rijswijk door gemeentelijk personeel. Een algemeen gehoorde klacht is dat er te weinig prullenbakken zijn in de openbare ruimte, wat van invloed is op het vóórkomen en voorkómen van zwerfvuil. Een “zwerfvuil-opening” in gesloten containers kan hieraan tevens een bijdrage leveren”.

Jos Bolte wil een zodanige dekking is van prullenbakken dat burgers worden aangemoedigd hun vuil – inclusief hondenpoepzakjes –  daar in weg te gooien om zwerfvuil te voorkomen. Ook wil hij in afgesloten vuilcontainers de mogelijkheid aanbrengen van een “zwerfvuilopening” en daarmee rekening houden bij investeringen in nieuwe containers.