PvdA en Groenlinks stellen kaders voor rondom armoedebeleid

In juni wordt een nieuwe Kadernota Armoede in de gemeenteraad van Rijswijk besproken. In de kadernota staat welke zaken er van gemeentegeld geregeld moeten worden en welke zaken juist niet. Volgens de PvdA en Groenlinks is het armoedebeleid in Rijswijk hard toe aan nieuwe en heldere kaders. Daarom overhandigden de partijen deze week een document aan wethouder Larissa Bentvelsen met daarin 10 kaders die ze belangrijk rondom over het armoedebeleid.

Niet wachten maar nu al actie
Het document, een manifest genoemd, werd uitgereikt voor Wil van Nunen en Hanneke van der Kooij: “Wij vinden het belangrijk niet het politieke debat af te wachten als reactie op de nota, maar al van tevoren kaders mee te geven, om zo een constructieve bijdrage te leveren aan de kadernota.”

Aansluiten op behoefte
Met de kaders die de twee partijen hebben opgesteld hopen ze dat het armoedebeleid van Rijswijk beter zal aansluiten bij de behoeften van de mensen die in armoede leven. Zo pleiten ze ervoor dat aan de mensen zelf de vraag wordt gesteld wat ze nodig hebben. “Op die manier worden de mensen om wie het gaat meer betrokken en kan je samen tot een meer passende en lange termijn oplossing komen”, aldus van Nunen.

Meer samenwerking zoeken
Raadslid van der Kooij vult daarbij aan dat ze vinden dat er meer samenwerking moet zijn tussen verschillende beleidsterreinen om armoede aan te pakken: “En dan hebben we het niet alleen over de sociale beleidsterreinen.” Leven in armoede kan bijvoorbeeld ook impact hebben op wonen, hoe je kunt meedoen in de samenleving, je eigen gezondheid en die van je huisdier.”

Bekijk manifest
Lees alle kaders, opgesteld door de partijen hier.