Provincie steun voor Rijswijkse winkelcentra

De provincie Zuid Holland heeft een actieplan gemaakt om de winkelcentra te helpen leegstand te bestrijden.  De provincie wil gemeenten helpen bij transformeren of revitaliseren van winkelgebieden. Daarnaast komt er een subsidieregeling om gemeenten en ondernemersverenigingen te ondersteunen bij planvorming voor versterking van de kwaliteit van winkelgebieden. Ook gaat de provincie pilots met gemeenten en regio’s starten om te komen tot betere regionale samenwerking en afstemming.