Politiemelding:

Hoe donker is jouw huis als je niet thuis bent? Voorkom inbraak!