Plan 6 woontorens strandt door vele bezwaren

De gemeente gaat het plan voor 550 woningen aan de Prinses Beatrixlaan opnieuw beoordelen. Op het eerder vastgestelde ontwerp voor zes woontorens op de plek van het oude HBG gebouw zijn 16 bezwaren gekomen. Tijdens de inspraaksessies is kritiek geuit op de omvang en de plaats.

‘Oplossingen kwalitatief onvoldoende’
Ook de voorgestelde oplossingen voor windhinder worden heroverwegen. “Wij vinden de voorgestelde oplossingen voor windhinder in het openbaar gebied kwalitatief onvoldoende” aldus de gemeente. Dit betekent dat de afhandeling van de inspraakreacties is vertraagd. “Wij verwachten hierover binnen vier tot zes weken wel een beslissing te kunnen nemen. Het is ons streven de ter inzagelegging van het ontwerp-bestemmingsplan te starten voor de zomervakantie. Na de zomervakantie wordt het bestemmingsplan ter vaststelling aangeboden aan de gemeenteraad”

Plan voor 550 woningen
Het ontwerp gaat uit van zes woontorens met in totaal 550 woningen. De torens komen op een terp, met daarin een parkeergarage van twee lagen. Elke woning krijgt één parkeerplaats in de garage. In het ontwerp is ook rekening gehouden met een waterberging en horeca met een kleinschalig terras.