Pivacy risico van afvalpas

Bij de Avalex containers in Rijswijk moet je inscannen met een afvalpas. De gemeente Arnhem krijgt nu een boete van € 820.000 voor het schenden de privacy bij gebruik van een dergelijk pas. Onafhankelijk Rijswijk vraagt of de situatie in Rijswijk gelijk is als in Arnhem.

Arnhem kreeg de boete voor het gebruik van een adresgebonden afvalpas. Dit is volgens de Autoriteit Persoonsgegevens het overtreden van de privacywetgeving. Het gaat hier om een bezwaar van een inwoner van Arnhem dat zijn gegevens worden gevolgd en opgeslagen

De raadsfractie van Onafhankelijk Rijswijk vraagt of Avalex in Rijswijk  op gelijksoortige wijze afval ingezamelt. Ze wil weten of de afvalpassen per huisadres of op naam worden verstrekt. Vervolgens vraagt ze zich af of de tijdstippen, omvang of gewicht genoteerd en of persoonsgegevens van bewoners die afval in containers doen worden opgeslagen.

“Als er persoonsgegevens worden geregistreerd, op welke wijze gebeurt dat en wat wordt er met deze gegevens gedaan en hoe zijn deze persoonsgegevens beveiligd?” aldus de OR-raadsleden Dick Jense en Wim Dijkhuizen.

Zij vragen zich ook af of alle Rijswijkse gebruikers van een afvalpas weten dat hun gegevens worden opgeslagen en bewaard. En of zij hiermee ook niet accoord kunnen gaan.