Partij voor de Gelijkheid en Rechtvaardigheid streeft naar een inclusievere gemeenschap

De Rijswijkse politieke partij de Partij voor de Gelijkheid en Rechtvaardigheid kijkt met trots terug op het bereikte beleid in 2023 en heeft ambitieuze doelen gesteld voor het komende jaar. Fractievoorzitter Mohamed el Majjaoui vertelt over de vooruitzichten van de partij voor het aankomende jaar.

Pandbrigade
Een van de belangrijkste prestaties van de partij in 2023 was de invoering van het beleid met betrekking tot de Pandbrigade. Dit initiatief, gericht op het verbeteren van de leefbaarheid in wijken, heeft als doel de beschikbare woonruimtes optimaal en op de juiste wijze te verdelen. De Partij voor de Gelijkheid en Rechtvaardigheid ziet dit als een cruciale stap om de woonsituatie in Rijswijk te verbeteren en een eerlijke verdeling van huisvesting te waarborgen.

Inclusiviteit
Hoewel hun motie voor diversiteit en inclusie niet werd aangenomen, heeft de wethouder toegezegd om hier toch aandacht aan te besteden. Ze streven ernaar om Rijswijk een inclusievere gemeenschap te maken waar iedereen gelijke kansen heeft: “De resultaten, met name op de arbeidsmarkt, beginnen mondjesmaat zichtbaar te worden en daar zijn we dan ook blij mee.”

Doelen voor 2024
Voor het jaar 2024 heeft de Partij voor de Gelijkheid en Rechtvaardigheid heldere doelstellingen voor ogen. Bijvoorbeeld het probleem van stagiaires met een bi-culturele achtergrond die moeite hebben om een stageplek te vinden. El Majjaoui verklaart: “onze fractie constateert dat veel stagiaires met bi-culturele achtergrond nog steeds moeite hebben met het vinden van een stageplek. Daar gaan we de komende periode aandacht aan besteden.”

Afvalbeleid
Een andere urgente kwestie die de partij wil aanpakken in 2024 is het huidige afvalbeleid in Rijswijk: “Het huidige beleid met betrekking tot afval laat op dit moment te wensen over. Vooral de geplaatste bovengrondse containers in de wijken raken structureel overvol waardoor er elk weekend raak is met bijzettingen. Naast de onleefbare situatie die hiermee wordt gecreëerd (muizen/ongedierte), moet men elk weekend staren vol afschuw naar bergen afval.” Dit terwijl Rijswijk ook nog de duurste afvalstoffenheffing van Nederland heeft.

Dit alles zal niet makkelijk worden. Met slechts één zetel in de raad, erkent de partij het belang van samenwerking met andere partijen die dezelfde ambities delen.