Paraatheid ambulances komt in geding

De ambulancedienst kampt met een tekort aan personeel. In de zomermaanden zal dat probleem groter worden. Bij de ambulances in Haaglanden werken 200 medewerkers, die jaarlijks ruim 80.000 ritten maken. De FNV-bond Zorg en Welzijn waarschuwt dat de paraatheid in het geding kan komen.

Enerzijds is er te weinig verpleegkundig ambulance personeel omdat hun lonen achter lopen bij de collega’s in het ziekenhuis, maar anderzijds moeten ze meer ritten maken omdat ouderen langer thuiswonen.