Palestijns congres in Event Plaza gaat niet door

Dit weekend ontstond beroering over een congres van een radicale organisatie in het Rijswijkse Event Plaza. ‘Het ging om een bijeenkomst van het “Comité ter verdediging van Palestijnse gevangenen’. Ook de gemeente hoorde hiervan. Vanaf dat moment heeft de gemeente zich een beeld gevormd van de situatie om te kunnen beoordelen of dit een vergunningplichtig evenement betrof en of er maatregelen zouden moeten worden getroffen. Vanmiddag liet de exploitant van het zalencentrum weten dat het congres geen doorgang zal vinden.