Oude kastanjebomen gespaard bij herinrichting Frans Halskade

Onder grote belangstelling van de buurtbewoners opende Wethouder Ronald Van der Meij gisteren aan het eind van de middag de heringerichte Frans Halskade. En dat ondanks de grote kou. Een boom planten ging helaas niet door de bevroren grond. De herinrichting van de Rijswijkse Frans Halskade tussen de Burgemeester Elsenlaan en Jozef Israëlslaan kwam tot stand in samenspraak met de bewoners.

Bewoners zijn nauw betrokken bij herinrichting
Aanleiding voor de herinrichting was het onderhoud dat nodig was. Samen met de omwonenden en andere belanghebbenden is er een nieuw ontwerp gemaakt, waarin het noodzakelijke en wenselijke zoveel mogelijk is gecombineerd. Ronald van der Meij: “Op initiatief van de bewoners hebben we de grote, oude kastanjebomen behouden, als ze het begeven gaan we pas kijken naar een vervanging van het groen”.

“Ook is gebruik gemaakt van een waterdoorlatende bestrating onder de parkeerplaatsen. Nu we steeds meer te maken krijgen met hevige regenbuien is het belangrijk dat we meer water kunne opvangen. Als de vorst uit de grond is gaan we het groen verder afmaken en kunnen de door bewoners geadopteerde boomspiegels worden aangelegd”.
De wijze waarop de herinrichting tot stand is gekomen, samen met de bewoners, wqordt nu op veel plaatsen in Rijswijk toegepast.

Foto’s Ger Kruger