OR: Voorzichtig met versmallen van doorgaande wegen

Onafhankelijk Rijswijk vindt dat de gemeente Rijswijk voorzichtig moet zijn om te snel te besluiten doorgaande wegen te versmallen. Er is een sterke toename van autoverkeer in Nederland. Dit geldt met name voor de snelwegen, maar zal eveneens gevolgen hebben op – in het bijzonder doorgaande – wegen, ook in Rijswijk.
Tijdens de discussie over de herinrichting van de Generaal Spoorlaan, in forum en gemeenteraad, is door Onafhankelijk Rijswijk voorgesteld nog vóór de herinrichtingsplannen voor de Generaal Spoorlaan definitief zullen worden uitgevoerd, eerst de definitieve eindsituatie te simuleren door middel van een tijdelijke afbakening.

Jense: “Dit om praktisch te kunnen onderzoeken of in de definitieve situatie zich geen onbedoelde stagnaties zullen voordoen in het afwikkelend verkeer. Op files voor de deur zit niemand te wachten. Rijswijk kent maar twee doorgaande wegen van West naar Oost VV, de Sir Winston Churchilllaan en de eerder genoemde Generaal Spoorlaan”.

In de gemeenteraad werd op het door OR-raadslid Dick Jense gedane, verzoek voor zo’n simulatie van de eindsituatie door de wethouder medegedeeld “daar naar te zullen kijken”. Deze toezegging vinden OR onvoldoende. Daarom stellen zij nu de vraag: Is uw college bereid om gedurende een relevante periode door middel van een tijdelijke (wegneembare) wegafzetting de eindsituatie te simuleren, teneinde te voorkomen met een dure, niet functionerende oplossing te worden geconfronteerd. En wanneer ze dat niet willen, waarom niet.