Opruimbeurt picnicveld Wilhelminabos kost € 975

De gemeente gaat extra afvalbakken zetten bij het picnicveld in het Wilheminabos zodat recreanten hun afval opruimen. Dit gebeurt naar aanleiding van vragen van Beter voor Rijswijk en Rijswijks Belang over het zwerfafval dat blijft liggen nadat hier is gerecreëerd. Nu geeft de gemeente elke keer € 975 uit per opruimactie. Aan een BBQ-verbod wil de gemeente niet. Op zomerse dagen worden parken in Rijswijk goed bezocht. “Helaas zien wij dat de bezoekers overgebleven resten zoals BBQ sets, kolen, borden, bekers, blikjes, plastic zakjes gewoon achter laten op de plek waar er is gerecreëerd”, aldus Larissa Bentvelzen (BVR) en Marc Weterins (RB).

Gemeente gaat extra afvalbakken plaatsen
De gemeente deelt deze zorgen over het zwerfvuil en vindt dat er ook actie moet worden genomen om vervuiling tegen te gaan in onze Rijswijkse parken. “Het dagelijks sturen van een schoonmaakploeg is niet de juiste oplossing. Bezoekers van het park zijn als eerste zelf verantwoordelijk voor het schoon achter laten van het park. Wij gaan extra afvalbakken plaatsen, zodat recreanten hun afval samen opruimen”, aldus het antwoord van de gemeente. “De kosten van het opruimen bedragen € 974,50 per opruimactie.

Gemeente wil niet aan een BBQ-verbod
Een grotere rol voor handhaving om vervuilers van de parken strenger aan te pakken ziet de gemeente niet omdat er wordt door onze handhavers al regelmatig gecontroleerd in het Wilhelminapark. Beide vragenstellers vragen of de gemeente een BBQ verbod wil instellen, als de vervuiling blijft, ondanks maatregelen. De gemeente antwoordt dit niet te willen doen. “Het Wilhelminapark is juist bedoeld om te recreëren en wij vinden dat barbecueën daar een onderdeel van is”.