Opmars exotische kreeft in Rijswijkse wateren

De rode Amerikaanse rivierkreeft, ook al bekend als poldergamba, is een bekende geworden in Rijswijk. Amerikaanse kreeften graven gangen in oevers en zijn alleseters. Oevers kunnen verzakken, en populaties planten en dieren die belangrijk zijn voor de waterkwaliteit kunnen geschaad worden. Ze zijn hier uitgezet door mensen die ze in een aquarium hadden. De Europese Unie heeft een wet aangenomen om de handel aan te pakken.

Dat blijkt uit metingen van het Hoogheemraadschap Delfland. Exotische rivierkreeften maken een gestage opmars in Nederland. Exoten kunnen schadelijk zijn voor hun nieuwe omgeving door concurrentie met en jacht op inheemse soorten. Het aantal soorten exoten dat in de afgelopen 25 jaar in het meetnet van Delfland is gevonden, is verviervoudigd. In 2014-2016 was gemiddeld 6.7% van de soorten exotisch, in 1992-1994 2,7%.

In het Groene Hart worden fuiken gezet. Een kilometer poldersloot levert dik 50 kilo poldergamba’s. Exoten zijn door de mens vanuit hun natuurlijke verspreidingsgebied verplaatst naar een gebied waar ze niet van nature voorkomen. Dit zijn bijvoorbeeld soorten die met ballastwater van schepen zijn mee gereisd of die een nieuw riviersysteem bereiken door een gegraven kanaal, maar er zijn ook soorten die met opzet zijn verplaatst. Er is een levendige handel in dieren en planten voor aquariums en vijvers, die weleens worden vrijgelaten. Voor consumptievangst zijn in het verleden ook soorten uitgezet

In 2015 is door de Europese Unie een verordening aangenomen tegen de problematiek van invasieve exoten. Aan de handel zijn beperkingen opgelegd, en lidstaten zijn verplicht tot maatregelen. In 2016 is een lijst aangenomen van de soorten die onder de verordening vallen. In deze lijst staan ook de Amerikaanse rivierkreeften. De verantwoordelijkheid voor de nieuwe wet natuurbescherming ligt bij de Provincie.