Opheffen blauw zone levert Rijswijk € 180.000 per jaar op

Voor Beter voor Rijswijk wordt het steeds duidelijker dat het nieuwe parkeerbeleid wel degelijk een melkkoe voor de gemeente Rijswijk moest worden. Als het parkeren gratis wordt op plaatsen waar nu een gereduceerd tarief van 30 cent per uur geldt, dan “kost” dat de gemeente € 15.000 per maand. Dan heeft de gemeente het over winkelcentra, welzijn- en wijkcentra en sportgelegenheden.

Braam: “Dat is dus € 180,000 per jaar opbrengst in verband met het opheffen van de blauwe zones. Tel uit je winst”. Het College voert binnenkort op de hiervoor genoemde zones het nultarief voor de eerste twee uur en komt dan eindelijk tegemoet aan het gevoel in de samenleving dat betalen voor kort parkeren bij voorzieningen onredelijk is. De aanpassing van de parkeerautomaten kost minimaal vier weken en daarna moet de software worden getest. Als de gemeenteraad instemt met dit voorstel, kan het nultarief nog voor de zomerperiode operationeel kan zijn.

“Voor Beter voor Rijswijk gaat dit niet ver genoeg. Van de blauwe zones is ongeveer de helft verdwenen. Bezoekers moeten ook in de gelegenheid zijn in de zones een gratis plekje te vinden naast de goedkope uren (50 uren voor € 12,50) die kunnen worden gekocht. Onze voorkeur gaat nog steeds uit naar 2 uren gratis parkeren in alle zones”.