Openbare presentatie definitieve plan van Huis van de Stad

Dinsdag 21 november is om 21.00 uur in het stadhuis van Rijswijk een presentatie aan de gemeenteraad over het definitief ontwerp Huis van de Stad inclusief investeringskrediet. Deze presentatie is openbaar. Na de presentatie volgt op 28 november de discussie in het forum. En een  besluit in de raad van 12 december.

De afgelopen periode is gewerkt aan het definitieve ontwerp voor het Huis van de Stad, de renovatie van het voormalige stadhuis. Na twaalf jaar keren de ambtenaren terug naar het voormalige stadhuis aan de Generaal Spoorlaan. Maar het is meer dan een verhuizing. Dit marmeren gebouw wordt ‘een verbindende schakel met verschillende functies’. Een Huis van de Stad. Behalve het gemeentehuis, ook een plek waar je wat kan drinken of eten, en de plaats voor Rijswijkse organisaties, een huis van de burgers. De renovatie en de verhuizing gefaseerd gaan verlopen. Het eerst wordt de begane grond aangepakt. Daardoor worden de trouwzaal en de raadzaal weer in gebruik genomen. Ruimtes die multifunctioneel zijn en ook door Rijswijkse organisaties kunnen worden gebruikt. Vaste bewoners zijn naast de gemeente organisatie ook de bibliotheek, Trias, Sociaal Wijkteam en Welzijn Rijswijk

De kosten van de renovatie worden over 40 jaar afgeschreven. Uiteindelijk zijn de kosten van de exploitatie en de afschrijving op de renovatie van het Huis van de Stad gelijk aan de huur die nu wordt betaald door de gemeente en de organisatie, zodat het plan ‘kostenneutraal is’. Het Huis van de Stad wordt het bruisend hart van Rijswijk. Een gebouw waar altijd iets is te doen of valt te ontdekken! Waar je met plezier naar toe gaat, waar je andere mensen ontmoet
Dat geeft een enorm meerwaarde aan Rijswijk. Dan is het Huis van de Stad geen groot bedrijfsverzamelgebouw, maar een kloppend hart van Rijswijk.