Ongeveer 31 sociale huurwoningen zullen gebouwd worden aan Godfried Bomansstraat

Ongeveer 31 sociale huurwoningen komen aan de Godfried Bomansstraat 2 in Rijswijk. Hiervoor tekenden wethouders Armand van de Laar (Stadsontwikkeling) en Gijs van Malsen (Volkshuisvesting) samen met Rob van den Broeke, directeur Rijswijk Wonen op dinsdag 13 december.

Onacceptabel lange wachtlijsten verkleinen
Het project wordt door Weboma gerealiseerd, in opdracht van Rijswijk Wonen. Het betreft 27 2-kamerwoningen en een paar iets grotere huizen. Onder andere twee woningen voor gezinnen waarvan één of meer van de gezinsleden een lichamelijke beperking hebben. Wethouder Gijs van Malsen: “We gaan weer meer ruimte vrij maken voor sociale woningbouw om de onacceptabel lange wachtlijsten te verkleinen. En toe te werken naar een thuis voor iedereen in Rijswijk. Dit project is voor mij pas het begin.”

Ook in Steenvoorde
“Rijswijk vernieuwt op verschillende plekken en ik ben blij dat dat ook in bestaande wijken als Steenvoorde het geval is,” vulgt wethouder Armand van de Laar aan. “Na jarenlange leegstand komen er nu mooie diverse woningen bij. Een impuls voor de fijne buurt met voorzieningen die Steenvoorde is.”

Dubbel fijn
“We zijn een stap dichterbij een mooi plan waarmee we de sociale woningvoorraad van Rijswijk weer uitbreiden. Met niet alleen betaalbare, maar ook zeer energiezuinige woningen. In deze tijden een dubbel fijn bericht,” zegt directeur Rob van den Broeke.

Samenwerken met de buurt
Rijswijk Wonen werkte samen met de buurt aan de invulling van de Godfried Bomanslocatie. Op verschillende manieren dachten omwonenden en geïnteresseerden mee met de plannen. Zo wordt met input van de buurt het parkeerterrein alleen toegankelijk voor bewoners en wordt het aantal parkeerplaatsen beperkt tot het hoog nodige. Ook is er gezamenlijk gekeken naar zowel tijdelijk als definitieve invulling van het buitenterrein. Tot de start van de bouw is het terrein geschikt gemaakt als pannaveldje.

Begin van de bouw
In de komende tijd zal de voorbereiding van het project een vervolg krijgen. Onder andere een bestemmingsplanprocedure is opgestart. Er wordt verwacht dat dit in de zomer van 2023 wordt vastgesteld. Hierna wordt de omgevingsvergunning voor het bouwplan verleend en kan de bouw beginnen.