Nog een nieuwe sportschool in Rijswijk is ongewenst

Tegen het oordeel van de rechter in heeft de gemeente Rijswijk toch een vergunning verleend aan nog een sportschool in Rijswijk. First Class Sports en SportCity vrezen dat de komst van de sportschool een negatief effect heeft op het Rijswijkse ondernemersklimaat. Daarom hebben zij een bezwaarschrift ingediend tegen de verleende vergunning van een nieuwe sportschool.

First Class Sports en SportCity: “In het bestemmingsplan is vastgelegd dat de komst van nieuwe sportscholen/fitnesscentra in Rijswijk onwenselijk is. Niet voor niets heeft de rechtbank geoordeeld dat een nieuwe sportschool/fitnesscentrum op dit adres onwenselijk is. De gemeente handelt in strijd met haar eigen beleid én een uitspraak van de rechter door nu alsnog een vergunning te verlenen voor hetzelfde adres en voor dezelfde sportschooleigenaar, die notabene destijds aan het Kesslerpark als bestuurder van Sports Unlimited BV Rijswijk failliet is gegaan. Om de uitspraak te omzeilen heeft men, aan de achterzijde van het adres, opnieuw de vergunning aangevraagd. En om verder negatieve publiciteit te voorkomen is de aanvraag van de vergunning niet gepubliceerd. De handelwijze van de gemeente is onzorgvuldig, ondoordacht en onprofessioneel.”

Rijswijk heeft al een hoog leegstandspercentage en dat zal door de komst van nog een fitnesscentrum naar alle waarschijnlijkheid stijgen. De afgelopen jaren zijn er al twee sportscholen in Rijswijk failliet gegaan. Rijswijk heeft belang bij een gevarieerd aanbod aan leisure- en sportvoorzieningen. Het college van burgemeester en wethouders moet binnenkort een besluit nemen op het bezwaarschrift van First Class Sports en SportCity tegen de verleende vergunning. Tevens hebben zij de rechter gevraagd de vergunning te schorsen.