Nieuwe oplossing voor gymzaal van vier scholen

Op korte termijn gaat de gemeente in gesprek met de J.H. Snijdersschool, de Godfried Bomansschool, ’t Prisma, de Prins Mauritsschool, samen goed voor 1.200 leerlingen. Zij hebben aangegeven voor hun bewegingsonderwijs niet naar het nieuw te bouwen sportcomplex aan de burgemeester Elsenlaan te willen. Hierbij spelen zaken als veiligheid, vermindering van effectieve lestijd en verhoogde werkdruk van docenten. Tijdens de Forumvergadering van de gemeenteraad kwam Werner van Damme, lid van de medezeggenschapsraad van de J.H. Snijderschool dit toelichten.

Uur in de week onderweg naar sportzaal
“Leerlingen en leerkrachten worden geconfronteerd met veel meer reistijd, die ten koste zal gaan van effectieve lestijd, op jaarbasis naar schatting 200 lesdagen!” De kinderen krijgen twee maal in de week bewegingsonderwijs. Twee maal een kwartier heen en twee maal een kwartier terug. Een uur in de week ten koste van het lesprogramma.

Verkeersonveilige situatie voor leerlingen
“Bovendien is er sprake van een verkeersonveilige situatie voor onze kinderen. Er komt een forse verkeersstroom op gang inclusief het oversteken van twee drukke verkeerspunten. Extra inzet van medewerkers is nodig om de groepen van gemiddeld 30 kinderen heen en terug naar de locatie van het bewegingsonderwijs te begeleiden”.

Alternatieve oplossing
Wethouder Björn Lugthart antwoordde dat de scholen niet naar de nieuwe sporthal hoeven. Daar is in de exploitatie ook niet op gerekend. Hij stelt voor om samen met de scholen naar een andere oplossing te vinden, waarbij de kinderen dichterbij school kunnen gymmen. Enkele raadsleden suggereerden al de Van Zweedenzaal te renoveren of op de plaats van de huidige J.H. Snijderschool een faciliteit te maken.  Wethouder Lugthart geeft er de voorkeur aan dit met de scholen te bespreken.