Nieuwe gemeentesecretaris gemeente Rijswijk benoemd

Peter Schuit is per 3 maart benoemd tot nieuwe gemeentesecretaris / algemeen directeur van de gemeente Rijswijk. Hij volgt Mariël Middendorp op. Vanuit deze functie wordt hij de eerste adviseur voor het college van burgemeester en wethouders en daarnaast verantwoordelijk voor de gemeentelijke organisatie. Hiervoor was hij waarnemend gemeentesecretaris / algemeen directeur en manager Bestuurlijk Domein binnen de gemeente Rijswijk.

Sterke kandidaat die koers kan geven
“Met de aanstelling van Peter Schuit hebben we een sterke kandidaat in huis die koers kan geven aan de organisatie”, aldus burgemeester Michel Bezuijen namens het college van B&W. “We staan als gemeentelijke organisatie voor diverse uitdagingen en opgaven, zoals financiële tekorten, krapte op de arbeidsmarkt en onze positie in de regio. Dit vraagt om een daadkrachtige aansturing van de gemeentelijke organisatie. We verwachten dat Peter hier op een goede wijze invulling aan zal geven en kijken er naar uit om samen met hem, de gemeenteraad, onze medewerkers en de samenleving verder te bouwen aan de toekomst van onze gemeente”.

Logische vervolgstap
Peter Schuit ziet zijn nieuwe functie als een logische vervolgstap: “Vanuit mijn vorige functie ken ik het bestuur en de organisatie van de gemeente Rijswijk goed. Als strategisch adviseur en ambtelijk boegbeeld wil ik hier graag een belangrijke bijdrage aan leveren. Dat lijkt mij een mooie uitdaging gezien de bijzondere uitdagingen waar we voor staan.”