Nieuwe bestemming voor Shell in Plaspoelpolder

De Shell vertrekt uit Rijswijk met haar grote kantoor. Een terrein van maar liefst 70.000 m2. Gelukkig is er een nieuwe bestemming gevonden. Het wordt een locatie waar technische innovatie, onderzoek en onderwijs samenkomen. Het kan een plek worden waar volwassen bedrijven, scale-ups en kennisinstellingen met elkaar samenwerken. De locatie en omgeving moet de mensen die hier werken en verblijven faciliteren en ondersteunen. Zo wordt het terrein na het vertrek van Shell  juist een vliegwiel in transformatie Plaspoelpolder Rijswijk.

Verkoop vliegwiel in transformatie Plaspoelpolder
De ontwikkeling van het Kessler Park speelt een belangrijke rol in de verandering van de Plaspoelpolder tot een economische hotspot in de metropoolregio en provincie. Hiermee wordt ook de internationale positie van de regio versterkt. Voor een succesvolle ontwikkeling is het belangrijk de kansen voor verdere verstedelijking van deze locatie te benutten in samenhang met de regionale behoefte aan bedrijfshuisvesting en passende woonmilieus, bijvoorbeeld voor studenten en starters. In voorbereiding op de verkoop, zullen de convenant partners deze zomer het voorkeursconcept uitwerken met onder andere een ruimtelijk-economische positionering in de regio.

Nauwe samenwerking leidt tot resultaat
Bij het vinden van een nieuwe bestemming voor kantoorlocatie Kessler Park hebben Shell, de gemeente Rijswijk, de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH), provincie Zuid-Holland en de gemeente Den Haag nauw samengewerkt en dit voorlopig concept gevonden