Nieuw Rijswijks college is nabij

Joost Eerdmans, van Leefbaar Rotterdam, is vandaag de eerste gesprekken gestart met de Rijswijkse politieke partijen voor nieuw college van wethouders. Het is de bedoeling dat er op dinsdag 9 april, de eerstkomende raadsvergadering, een nieuw college is. De afgelopen twee maanden, na het vallen van het vorige college, heeft Larissa Bentvelzen, fractievoorzitter van Beter voor Rijswijk – de grootste partij in Rijswijk – al veel gesprekken gevoerd. Er ligt al een principe akkoord van Beter voor Rijswijk met CDA, D’66, Gemeente Belangen Rijswijk en Wij. Samen vormen zij de meerderheid in de gemeenteraad.

Haast is geboden
Er is wel haast geboden bij het vormen van een nieuw college. Veel belangrijke beslissingen worden nu niet genomen. Zoals met winkelcentrum In de Bogaard, De ondertunneling van de Beatrixlaan, het oude stadhuis.