Nederlands verplicht voor uitkering

Iedereen in Rijswijk moet zich kunnen redden in het dagelijks leven en kunnen werken. Daarom is Nederlands verplicht voor iedereen die een bijstandsuitkering heeft of aanvraagt. Wie dit niet kan aantonen, moet eerst een taaltoets doen. De taaltoets is 8 weken na ontvangst van de uitkeringsaanvraag. Voor bestaande cliënten wordt de taaleis getoetst bij het eerstvolgende contact. Bij een taaltoets test de gemeente of Nederlands wordt verstaan, gesproken, gelezen en geschreven op het niveau van groep 8 basisschool.

Is het Nederlands onvoldoende? Dan is het voor de bijstandsuitkering  belangrijk dat het Nederlands beter wordt. De gemeente biedt echter geen taaltraject aan, daar is men zelf voor verantwoordelijk, maar de gemeente maakt wel samen een plan van aanpak en bewaakt dat.

Als het Nederlands niet verbetert, kan een lagere uitkering worden gegeven. Het is zelfs mogelijk dat men na een jaar geen uitkering meer krijgt. Dit kan gebeuren als lange tijd onvoldoende wordt gewerkt aan de verbetering om het  Nederlands.