Museum Bescherming Bevolking krijgt steun van de gemeente Rijswijk

De gemeente Rijswijk heeft besloten het Museum Bescherming Bevolking een eenmalige subsidie toe te kennen. Riko van der Stap, beheerder van het Rijswijkse bunkercomplex is blij. “Structurele subsidie is dit jaar niet gelukt maar op deze wijze kunnen we toch een verbetering doorvoeren. We ervaren brede steun vanuit de gemeenteraad en het college, daar zijn we dankbaar voor!”

Vrijwilligers houden het draaiend
Er zijn 25 vrijwilligers actief die het BB-Museum draaiend houden. Riko: “Samen doen we echt ons stinkende best om dit erfgoed in optimale staat te houden en het aan zoveel mogelijk mensen te laten zien. Van het onderhoud tot de rondleidingen: we doen alles zelf! Is de subsidie daarvoor genoeg? Nee! Zijn we blij, jazeker!”

Waardevol voor Nederland
“Mensen komen voor het museum naar Rijswijk en leren onze stad kennen”, vervolgt Van der Stap. “Het complex in het Overvoordebos is waardevol voor Rijswijk én voor Nederland. Daar zijn ook de deskundigen het over eens. In een rapport over de waarde van dit erfgoed (2018) hebben zij het hele bunkercomplex belicht en vinden het van ‘nationaal belang’. Ook de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed zegt dat het moet worden bewaard. Maar groot onderhoud is nooit gedaan.”

Minder inkomsten door corona
Het museum heeft door Corona veel scholen moeten annuleren. Hierdoor ontvangen ze kleinere groepen om toch door te kunnen gaan. Wel is inmiddels alles gepoetst en hebben ze veel geklust en is alle schimmel eruit. Het museum loopt veel inkomsten mis, terwijl dat geld nodig is voor onderhoud. Het eerste wat aangepakt moet worden zijn de rotte kozijnen. Maar daar is geld voor nodig.

Op weg naar een erfgoedstatus
“We zijn inmiddels aangesloten bij de erfgoedtafel Atlantikwal van de provincie Zuid-Holland. Onze vrijwilligers kunnen de mankracht leveren, maar er zijn inkomsten nodig. Daarvoor zijn we op weg naar een erfgoedstatus. Als dat lukt kunnen we het complex in stand houden met subsidie van de rijksoverheid. Tot die tijd is elke bijdrage welkom”, aldus Riko van der Stap.

Sponsoren helpen mee
“Met sponsoring en subsidies hebben we onze ‘tactische kaart’ kunnen laten restaureren. Deze geeft een uniek beeld van de wederopbouwperiode in de jaren 50 en 60 na de Tweede Wereldoorlog. Maar het klimaat moet worden aangepast om de kaart ook langdurig in goede staat te houden. De luchtvochtigheid moet omlaag! En we hebben meer plannen. Op langere termijn willen we de hele Duitse bunker uitgraven. Dan het dak en de wanden behandelen en alle kieren en scheuren dichten. Dat wordt een megaproject.”

Steun gemeente
“We voelen ons door de gemeente zeker gesteund. Tot mei 2021 hebben we een leegstaande garage in bruikleen”, vertelt Van der Stap. “Daarin stallen we nu een deel van onze collectie antieke voertuigen. Daar waren we al erg blij mee. Als bedankje hebben onze vrijwilligers de garage geschilderd, dat was hard nodig want deze zat onder de graffiti. Zo bespaart de gemeente op kosten voor onderhoud en helpen we elkaar. Ook krijgen geregeld bezoek van raadsleden, dat waarderen we!”

Gemeenteraad vindt museum belangrijk
Raadsleden Wil van Nunen (PVDA), Ger Kruger (BVR) en Freek van Bemmelen (Wij. Rijswijk) zijn vaste bezoekers van het complex en hebben meermaals bij de wethouder aangedrongen om het museum wat steun te geven. Van Bemmelen: “De enorme inzet van vrijwilligers is opgevallen, niet alleen binnen Rijswijk maar ook daarbuiten. Natuurlijk is het financieel een moeilijke tijd, maar uitzonderlijke inzet verdient waardering.  Dit complex is zo bijzonder voor Rijswijk! Gelukkig zijn de coalitie en wethouder Besteman het daarmee eens!”

Subsidie voor verdere doorontwikkeling
Ook Van Nunen is enthousiast: “Er zijn veel raadsleden en partijen die dit museum een warm hart toedragen. Ik ben blij dat er nu ook wat financiële steun komt. Ik zie graag een meerjarige subsidie voor het museum, zodat het zich verder kan doorontwikkelen. Voor jeugd en jongeren is dit museum van grote waarde. Zo kunnen zij ervaren hoe het leven in bunkers in WOII en de Koude Oorlog eruit zag.”  Ook Ger Kruger van Beter voor Rijswijk is blij met de subsidie: “Ik ben hier vorig jaar geweest met een klas kinderen, die hebben genoten en waren echt onder de indruk. Het museum verricht goed werk. We moeten er samen voor zorgen dat we dit unieke erfgoed kunnen bewaren.