Motie-regen bij raadsvergadering parkeerproblemen

Tijdens de gemeenteraadsvergadering van dinsdagavond zijn er negen moties ingediend naar aanleiding van het nieuwe parkeersysteem in Rijswijk. Na de invoering van het nieuwe parkeersysteem in februari is er veel onduidelijkheid ontstaan over de werking hiervan, maar ook over de noodzaak en de communicatie van het hele proces. Onder de negen moties zitten twee moties van treurnis, en een motie van afkeuring. Uiteindelijk zijn er drie moties teruggetrokken voordat er gestemd kon worden, en twee moties meegenomen door wethouder van Hemert. De overige moties zijn allemaal verworpen.

‘Er zijn ongeveer evenveel moties ingediend als toen over de begroting’, grapt burgemeester Bezuijen voordat hij de vergadering tien minuten schorst. Er is even tijd nodig om de vele moties die zijn ingediend door te nemen. Plek voor andere agendapunten is er bijna niet meer, het parkeerprobleem staat deze vergadering centraal.

Naar aanleiding van de problemen die de afgelopen maand zichtbaar zijn geworden zijn er deze vergadering weer vragen gesteld over de blauwe zones. In eerste instantie leek het alsof het niet mogelijk was om gebruik te maken van blauwe zones in het nieuwe parkeersysteem in Rijswijk. De heer Bolte van de PVDA stelt zelfs dat wethouder van Hemert foutief heeft aangegeven dat dit niet zou kunnen. Volgens de wethouder zelf heeft hij dit nooit gezegd. Het is volgens hem niet wenselijk in combinatie met het nieuwe systeem, maar hij zou nooit gezegd hebben dat het niet fysiek mogelijk is.

Nultarief

Na de eerste twee moties gaf wethouder van Hemert een korte verklaring, waarin hij belooft te onderzoeken of een nultarief mogelijk zou kunnen zijn. Hij hoopt in mei met een voorstel hierover te komen. Dit systeem wordt momenteel in Den Haag ook toegepast. Of je dan één, twee of drie uur gratis zou moeten kunnen parkeren is nog niet vastgesteld. Later op de avond wordt er een harde toezegging gedaan dat een plan voor het nultarief er gaat komen.

‘Het invoeren had beter gekund. We hebben er veel aan gedaan en veel tijd in gestoken, maar het kan altijd beter’, aldus van Hemert. Hij biedt hier zijn excuses ook voor aan in de vergadering. Als hij op de moties ingaat is hij stellig: ‘veel van de moties gaan erg ver.’ Hij raadt zeven van de negen moties af. De motie van Gemeentebelangen Rijswijk om snelle actie in het hele proces te bespoedigen wordt overgenomen, evenals de motie van het CDA om de situatie rondom sociale instelling te zien als acuut probleem.