Waar moet je in Rijswijk terecht voor hulp

Mensen die door ziekte, handicap of ouderdom extra hulp nodig hebben krijgen te maken met verschillende regelingen en wetten, de eigen bijdrage en de vergoedingen. Op dinsdag 11 oktober om 19.00 uur is in Wijkcentrum Stervoorde, Dr. H.J. van Mooklaan een  themabijeenkomst over de zorg en over de aanvraag hiervan.

Veel mantelzorgers zitten met de handen in het haar. Waar en op welke wijze de aanvraag ingediend kan worden. Bij het zorgloket? Bij de verpleegkundige of thuiszorg voor de zorgverzekering? Of bij het CIZ?

Zorg en ondersteuning thuis èn in een woonvoorziening zijn in Nederland in drie wetten vastgelegd. Dat zijn de Wet Maatschappelijke Ondersteuning(WMO), De Wet Langdurige Zorg (WLz) en de zorgverzekeringswet (ZVw). Voor iedere wet is de aanvraag verschillend. De WMO is gemeentelijk, in Rijswijk kunt u terecht bij het Zorgloket. Zorg verzekerd via de zorgverzekeringswet wordt geïndiceerd door de huisarts of wijk/huisverpleegkundige. Voor de WLz dient men een aanvraag bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) in te dienen.

Medewerkers van het zorgloket, CIZ en een huisverpleegkundige komen in deze themabijeenkomst vertellen over de zorg en over de aanvraag hiervan. Over de wijze waarop de situatie beoordeeld wordt. Ook wordt er stil gestaan bij de eigen bijdrage van zorg en het verschil tussen zorg in natura en een persoonsgebonden budget. Tevens is er de mogelijkheid om vragen te stellen.

Bent u mantelzorger en wilt u meer informatie over dit onderwerp? U bent van harte welkom op deze gratis bijeenkomst, na afloop is er gelegenheid om met elkaar te praten onder het genot van een drankje.

Aanmelden via: Mantelzorg@welzijn-rijswijk.nl of bel 070 -757 92 00