‘Het moet een laagdrempelige ontmoetingsplaats worden’

Vanavond was de inloopbijeenkomst Huis van de stad. Al lopend langs de praatgroepen werd duidelijk dat de burgers het Huis van de Stad willen. Maar dan wel als plek voor de burger. Waar je naartoe kan voor een praatje, een kop koffie. Dat Trias, de bibliotheek, Welzijn Rijswijk en het sociaal wijkteam er komen vinden ze een aanwinst. En als kers op de taart kan je er ook nog terecht bij de ambtenaren voor je paspoort.

De wethouders Ronald van der Meij, Björn Lugthart en Marloes Borsboom en afgevaardigden van de maatschappelijke instellingen Trias, de Bibliotheek aan de Vliet, Welzijn Rijswijk en het Sociaal Wijkteam waren er om vragen te beantwoorden.

Bij de deur konden de bezoekers met plakkertjes aangeven welke zorgen ze hebben over het Huis van de Stad. ‘Dat het niet doorgaat, omdat men blijft zeuren over de kosten’ was een opmerking. ‘Mijn zorgen dat de partijen die tegen zijn teveel politiek zullen bedrijven en vergeten dat we het Huis van de Stad nodig hebben’ en ‘dat het project uitgekleed wordt’. Opvallend is dat de burger wel vertrouwen heeft in de plannen en dat er goed wordt opgelet dat er geen overschrijdingen komen in de kosten.

De komende periode, tot het einde van dit jaar, wordt gewerkt aan het concrete ontwerp. De uitkomsten van deze avond worden verwerkt in een document en, vanwege de naderende zomervakantie, eind augustus aan bekend gemaakt. Deze uitkomsten maken later, waar mogelijk, onderdeel uit van het Definitief Ontwerp.

Het college weet in elk geval dat de burgers geen uitstel meer willen en de uitvoering willen van het plan zoals dat nu in grote lijnen op tafel ligt.