Meld je favoriet aan voor de Vrijwilligersprijzen 2018

Ken je een actieve en betrokken vrijwilliger die het verdient om extra in het zonnetje te worden gezet? Meldt deze vrijwilliger dan voor één van de vrijwilligersprijzen. Nieuw is ‘buurtinitiatief’. Aanmeldingen moeten vóór 1 juli 2018 binnen zijn.

Nieuw is buurtinitiatief
Er zijn vier categoriën: Jongeren (tot 25 jaar), individueel (vanaf 25 jaar), groep (vanaf 3 personen), buurtinitiatief (initiatieven vanuit de buurt of wijk, groep of individueel, die bijdragen aan de samenhang in de straat, buurt of wijk of op en rond school) Het maakt niet uit hoe lang iemand al vrijwilligerswerk doet, of voor hoeveel uur per week. Belangrijk is vooral wat het vrijwilligerswerk betekent voor Rijswijk.

Ongeorganiseerde vrijwilliger
Met de categorie buurtinitiatief kan ook de ongeorganiseerde vrijwilliger en actieve inwoner in aanmerking komen voor een prijs. Naast bijvoorbeeld een groep bewoners die een activiteit voor de straat organiseert, kan dit ook de overblijfmoeder op school zijn of een actieve buurman die altijd klaarstaat voor een ander.

Jury
De jury bepaalt begin juli wie van de voorgedragen kandidaten genomineerd worden. In totaal komen er uiteindelijk vijftien genomineerde vrijwilligers (-groepen), verdeeld over de vier categorieën, in aanmerking voor de prijs per categorie. Van deze vijftien genomineerden worden portretten worden gemaakt die op Rijswijk.TV komen. De inwoners van Rijswijk kunnen vervolgens hun stem uitbrengen op de vrijwilligers van hun voorkeur.

Prijsuitreiking
De prijsuitreiking is op maandag 10 december, tijdens het jaarlijkse vrijwilligersfeest in de Rijswijkse Schouwburg.

Nomineren
Ken je een vrijwilliger of actieve inwoner en/of groep die u wilt aanmelden voor één van de prijzen? Vul het aanmeldformulier in en mail deze naar vrijwilligersprijs@rijswijk.nl. Je kan het formulier ook per post verzenden naar Gemeente Rijswijk, Beleid Sociaal Domein, t.a.v. Jolanda van der Spek-van Veen, Antwoordnummer 1214, 2280 VB te Rijswijk. Aanmeldingen moeten vóór 1 juli binnen zijn. Je kan één persoon/groep aanmelden per categorie. Met het oog op de nieuwe privacywetgeving, vergeet niet om toestemming te vragen aan diegene die u aanmeldt, voor het doorsturen van zijn, hun of haar gegeven. In juli informeren de gemeente of de door u aangemelde vrijwilliger(s) is/zijn genomineerd voor één van de prijzen. Ook nemen zij contact op met de genomineerden.