Meerderheid voor afschaffing hondenbelasting

Vanaf 2019 betalen Rijswijkers geen hondenbelasting meer in Rijswijk. Tenminste, als de begroting het toelaat. Jaarlijks haalt de gemeente Rijswijk €146.000 binnen aan hondenbelasting. Dat is €55,26 per hond.

Ongelijke behandeling voor hondenbezitters
Eigenaren van honden betalen belasting voor het bezitten van dit huisdier. Voor andere huisdieren betalen ze niets. Deze belasting stamt uit de pre-historie en werd toen ingevoerd om hondsdolheid tegen te gaan. Ook werd de hond vroeger gebruikt om een kar vooruit te trekken. Deze heffing werd dus ook gelijk gezien als een transportbelasting.

Verdeeldheid in de gemeenteraad
Rijswijk.tv deed een onderzoek bij de fracties om te kijken hoe er gedacht wordt over de hondenbelasting. In november 2017 werd er o.a. door PvdA en Beter voor Rijswijk al een amendement (wijziging van een bestaand wetsvoorstel) ingediend omdat zij het onwenselijk vinden om de afschaffing van de hondenbelasting langer dan nodig uit te stellen. Dit voorstel kreeg toen niet voldoende draagvlak van de raad.

Meerderheid voor afschaffing
De meeste partijen geven aan dat ze wel voor een wijziging in de bestaande regeling zijn, maar dat het tijdstip voor de wijziging dan wel afschaffing nog bepaald moet worden. Zo stelt D66 dat het huidige systeem ouderwets en achterhaald is, maar dat er gekeken moet worden naar de financiële kant. Ook de politieke beweging ‘Wij’ vindt de hondenbelasting een achterhaald concept. “Hondeneigenaren zijn verplicht om de uitwerpselen van de hond op te ruimen. Wel vinden we er vaker bekeurd mag worden als eigenaren deze regel overtreden.” Rijswijks Belang: “In 2018 hebben reeds 147 gemeentes de belasting afgeschaft. Wij vinden het een belasting die nergens meer op slaat en vinden dat Rijswijk niet mag achterblijven bij de afschaffing hiervan.”

Kijken naar dekking in de begroting
De VVD verklaart dat het college er aan werkt. “Voor de verkiezingen is dit onderwerp aan de orde geweest. Rijswijk neemt het mee in het hondenbeleid. We zijn het met de afschaffing van de hondenbelasting helemaal eens, maar er moet wel dekking zijn in de begroting voor het wegvallen van het geld.” Ook Onafhankelijk Rijswijk deelt deze mening. “Wij zijn voor het afschaffen van de hondenbelasting. Hoe sneller hoe beter, maar we moeten wel kijken naar de vorm en hoe het gat gedicht wordt.” Gemeentebelangen ligt ook op dezelfde lijn: “Wij zien zeker financiële ruimte om de hondenbelasting af te schaffen.”

Minder geld voor Dier en Welzijn
Groenlinks vindt dat er gekeken kan worden naar de hondenbelasting in het grotere kader van het hondenbeleid. Het hondenbeleid dateert uit 2008 en er loopt een evaluatie waarin de hondenbelasting meegenomen wordt. “Naast afschaffen zouden we bijvoorbeeld ook kunnen kijken naar een verlaging. We moeten ook kijken hoe dit uitpakt voor dierenwelzijnsbeleid. De hondenbelasting gaat naar de algemene middelen, net als bijvoorbeeld de subsidies aan het streekdierentehuis en de dierenambulance daar uit worden gehaald. Bij het wegvallen van de hondenbelasting is er minder geld te besteden.”