Meer woningen Bogaard door herinrichting Beatrixlaan

Het college van burgemeester en wethouders stelt de Rijswijkse gemeenteraad voor om een bestuursakkoord te sluiten met de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) én de gemeente Den Haag. Het akkoord moet er voor zorgen dat de leefbaarheid rond de Prinses Beatrixlaan op korte termijn verbetert. Tegelijkertijd biedt het volop kansen voor de transformatie van winkelcentrum In de Bogaard. Ook worden er maatregelen getroffen die het verkeer op de Prinses Beatrixlaan beter afwikkelen.

Prinses Beatrixlaan opnieuw inrichten
De MRDH wil samen met het Rijk geld beschikbaar stellen aan Rijswijk om de Prinses Beatrixlaanbinnen enkele jaren aan te pakken. De rijbanen komen dichter tegen elkaar aan en met ‘stil’ asfaltwordt de leefbaarheid op en rond de Prinses Beatrixlaan aanzienlijk verbeterd. En er wordt ruimte gemaakt om op termijn een tunnel te kunnen aanleggen. Deze investeringen op korte termijn zijn ook grotendeels nodig, mocht er op lange termijn alsnog een tunnel komen.

Wonen bij In de Bogaard
Door het verleggen van de rijbanen van de Prinses Beatrixlaan ontstaat ook de mogelijkheid om meer woningen te bouwen bij Winkelcentrum in de Bogaard. Die woningen zijn nodig om de transformatie van het winkelcentrum echt vorm te geven. Wethouder Economie Armand van deLaar: “We willen toewerken naar een nieuw en levendig hart van de stad, waar je veel meer kuntdan alleen winkelen. Daar profiteert heel Rijswijk van.” De woningen voorzien daarnaast in de drukop de woningmarkt die veroorzaakt wordt door de economische groei van onze regio.

Besluit
De raad beslist over het voorstel op 5 februari 2019.