Meer geld voor stations en fietsenstallingen

Het Rijk moet 250 miljoen euro extra uittrekken voor de mobiliteit van de regio. Door de onderhoudskosten blijft er te weinig over voor nieuw openbaarvervoer, fietspaden en wegen. “Het verkeer in de hele regio loopt vast. Dat is dus slecht voor de bereikbaarheid, de groei en leefbaarheid van de stad en de versterking van de economie,” aldus wethouder René van Hemert in de Metropoolregio Rotterdam Den Haag

Rijswijk wil met het Rijk, MRDH en vervoerders zorgen dat stations en overstappunten voor de reizigers bruikbaarder en aantrekkelijker worden. Daar horen flinke investeringen in gebouwen, openbare ruimte en fietsenstallingen bij. Een betere bereikbaarheid tussen bedrijventerrein De Plaspoelpolder en Rotterdam/The Hague Airport is voor Rijswijk van groot belang.