Meer aandacht voor dierenwelzijn

Het dierenwelzijn in Rijswijk krijgt in de komende jaren meer aandacht. Het college van B & W heeft een startnotitie gemaakt, die uiteindelijk moet uitmonden in een Nota Dierenwelzijn. In de komende tijd wordt onder andere een participatiebijeenkomst gehouden met direct betrokkenen.

Het is voor het eerst dat er in Rijswijk een speciale nota komt over het welzijn van dieren. De bedoeling is dat dierenwelzijn ook bij allerlei gemeentelijke handelingen wordt afgewogen. Ook willen B & W werken aan de bewustwording bij de inwoners van de stad.

De bedoeling is dat de nota nog dit jaar in de gemeenteraad wordt vastgesteld.