Masterplan In de Bogaard richt zich op toekomst

Winkelcentrum In de Bogaard is in de loop der jaren veranderd. Vanavond wordt het ‘masterplan’ gepresenteerd over In de Bogaard en haar omgeving. Het centrum wordt meer een ontmoetings- en verblijfsruimte met ook ruimte voor wonen.  De bijeenkomst is op dinsdag 2 april van 19.00 tot 22:45 uur in het Rijswijkse stadhuis Stadhuis.

Veranderende functie
Consumenten kopen wel meer, maar dan vooral op internet. Ook spreken jongeren veel minder thuis af met elkaar, maar in een horecagelegenheid. Daarnaast is er een grote behoefte aan meer woningen. Ontwikklelingen waar het masterplan een antwoord op geeft.