Marloes Borsboom lijsttrekker GroenLinks Rijswijk

Afgelopen woensdag is Marloes Borsboom unaniem gekozen tot lijsttrekker van GroenLinks Rijswijk. De insteek van Borsboom is om ook na de verkiezingen als coalitiepartij aan de slag te gaan voor Rijswijk.

Borsboom “We willen de huidige initiatieven doorontwikkelen en onze speerpunten uitwerken voor en samen met Rijswijk. Park Hofrust, waar bewoners aan de slag zijn gegaan met het vergroenen van hun omgeving, buurtpark De Driesprong, de cultuurvisie, het bijenconvenant / de dierenwelzijnsnota en het recent geopende loket ‘Stadskracht’ zijn mooie voorbeelden van onze inzet in de afgelopen collegeperiode.”

Wethouder Cultuur
De afgelopen vier jaar was Borsboom wethouder cultuur in Rijswijk. Met haar partij heeft ze de koers voor Rijswijk mee vormgegeven door deelname aan de coalitie en het college. Marloes Borsboom en fractievoorzitter Marieke Alberts reageren verheugd: “We zijn er trots op dat we deze koers vanuit ons GroenLinks-gedachtengoed, socialer, duurzamer, groener én opener hebben kunnen maken. Dat hebben we in nauwe samenwerking en verbinding gedaan met onze coalitiepartners, de raad, partners en organisaties in de stad, bedrijven, ondernemers en natuurlijk de inwoners van Rijswijk.”

Vertrouwen en verbinden

GroenLinks staat voor vertrouwen en verbinden. Vertrouwen in elkaar: inwoners, bedrijven en organisaties. Verbinden van de verschillende leefgebieden in de gemeente. ‘Vertrouwen en verbinden’ is de titel van het verkiezingsprogramma met ideeen en plannen voor de periode 2018-2022. Een sociaal, groen en open Rijswijk: daar maakt GroenLinks zich sterk voor.