Marinus Lucet wil overlast van verwarde mensen voorkomen

De politie rukt steeds vaker uit voor meldingen die te maken hebben met verwarde personen. In Rijswijk loopt en denkt Marinus Lucet mee met agenten. “Ik wil voorkomen dat het uit de hand loopt.” De tijd die politie hier anders aan moet besteden gebruikt ze nu aan het oplossen van misdrijven.

Door korte lijnen wordt snel hulp geboden
In het kader van het Parnassia Politie Programma werkt Marinus werkt als sociaal psychiatrisch verpleegkundige op het politiebureau Rijswijk. Zijn werk bestaat eruit praktische maatregelen te nemen. Hij probeert verwarde personen zo goed mogelijk te helpen, overlast te verminderen, het allerliefste nog te voorkomen. Door de korte lijnen kan snel hulp worden geboden bij aantreffen van verwarde personen

Door samen op te trekken en mensen actief op te sporen, moet de toestroom aan ‘verwarden’ worden gestopt. Zo kun je voorkomen dat mensen in psychische nood pas in beeld komen als de politie een melding krijgt van overlast. Vaak gaat het om mensen die (tijdelijk) de weg kwijt zijn door een opeenstapeling aan problemen.

Maar ook is Lucet volop bezig met het vergroten van kennis bij woningcorporaties, huisartsen, agenten. “Zodat zij leren herkennen wat er aan de hand is en hoe ze moeten reageren. Dat gaat goed, zeker hier bij de politie. Agenten hebben vrij snel een beeld wat er speelt. Zo moet het. Je kan niet allemaal op je eigen eilandje blijven zitten.”