Marc Weterings pleit voor organisatie Sinterklaas intocht door de samenleving

Marc Weterings, de fractievoorzitter van politieke partij Rijkswijks Belang, heeft namens zichzelf een zienswijze ingediend tegen de voorgenomen organisatie van de Sinterklaas intocht op 16 november 2024 in de Gemeente Rijswijk.

Te veel betaald in 2023
In zijn zienswijze uit Weterings zijn bezorgdheid over de voorgestelde aanpak van de Sinterklaas intocht. Hij betoogt dat de laatste keer dat een extern evenementenbureau werd ingeschakeld, het aanzienlijke bedrag van €48.000,- exclusief BTW, werd uitgegeven door de gemeente. Weterings wijst erop dat in de voorgaande jaren de organisatie van de intocht werd gedragen door vrijwilligers, sponsoren en donateurs, zonder dat hiervoor hoge kosten in rekening werden gebracht aan de gemeente. De gemeente betaalde namelijk een vergoeding van €10.000,-

“Organisatie hoort niet bij een duur en passieloos bedrijf”
Volgens Weterings hoort de organisatie van de Sinterklaas intocht niet thuis bij een duur en passieloos evenementenbureau, maar dient deze terug te keren naar de samenleving, waar vrijwilligers het met passie en toewijding kunnen organiseren. Hij pleit ervoor dat de gemeente financiële ondersteuning biedt aan het evenement, maar dat de invulling ervan overgelaten wordt aan de liefhebbers.