Mantelzorgers vaak in knel met eigen baan

Rijswijk heeft veel mantelzorgers, mensen die zorgen voor een goede vriend buur of familielid. In 70% van de gevallen doen ze dat naast een betaalde baan. Dat is lastig. Daarom is hierover dinsdag 13 juni van 19.00 – 21.00 uur een bijeenkomst ‘Hoe combineer je mantelzorg en werk?’ in Wijkcentrum Stervoorde aan de Dr. H.J. van Mooklaan 1.

De combinatie van werk en zorg is voor veel mensen lastig. Bijvoorbeeld omdat zorgtaken en werktijden elkaar overlappen. En omdat het veel energie kost. Om te voorkomen dat u hierdoor overbelast raakt, kunt u verschillende dingen doen. Tijdens deze themabijeenkomst wordt u geïnformeerd over de diverse mogelijkheden om werk en mantelzorg te combineren. Toegang is gratis. Graag aanmelden als u wilt komen. Via tel. 070 757 92 56 of mantelzorg@welzijn-rijswijk.nl