Linda de Reede versterkt Rijswijkse politiek

Het leven is niet altijd rechtvaardig, maar ik ben er wel van overtuigd dat je negatieve energie kunt omzetten in positiviteit waardoor je beter in het leven komt te staan. Mijn keuze voor Wij. Rijswijk komt voort uit die gedachte. Ik ben diep geworteld in Rijswijk en wil samen met de inwoners bouwen aan een rechtvaardige samenleving waar ieders stem meetelt. Samen kunnen we Rijswijk nog mooier maken.

Oprichter Parkinson Café
Een aantal jaren geleden ben ik door de Parkinson Vereniging gevraagd om een Parkinson Café op te zetten. Dat deed ik samen met twee mensen met Parkinson. De werkwijze van Wij. ligt in het verlengde daarvan: de mensen betrekken waar het om gaat en samen het juiste besluit nemen.

Bij de Parkinson Vereniging was dat een groot succes. Het initiatief is uitgegroeid tot Het Parkinson Café Delft en omstreken. Ruim drie jaar lang heb ik me er ingezet. Dat was hoofdzakelijk achter de schermen als lid van het dagelijks bestuur, penningmeester en fondsenwerver. Het is een goed lopend en financieel gezond café geworden.

Door mijn ervaring bij het Parkinson Café weet ik de weg in de zorg goed te vinden. Die informatie wilde ik toegankelijker maken voor iedereen. Daarom heb ik bij Wij. meegebouwd aan ”De WegWIJzer”, op  www.wijrijswijk.nl, waar informatie eenvoudig te vinden is voor iedereen die ergens ondersteuning bij nodig heeft.

Kom achter het bureau vandaan
De huidige werkwijze waarbij teveel achter een bureau wordt bedacht, werkt niet meer. Bij Wij. geven we mensen de kans om zelf mee te denken en mee te beslissen. Inwoners weten echt veel beter hoe de situatie in hun wijk is dan een ambtenaar. Daar ben ik van overtuigd.